Hồ Sơ Chi Tiết

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhi – Sơ sinh và 5 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí bác sĩ Phó Trưởng khoa Sốt xuất huyết – Huyết học tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. BS. CKII Nguyễn Thị Minh Tâm có nhiều kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý Sơ sinh và Nhi khoa đặc biệt về các bệnh lý nhiễm trùng, huyết học, dinh dưỡng, miễn dịch dị ứng, quản lý và phòng ngừa suyễn.

Bằng cấp chuyên môn:

  • 2016: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II, chuyên ngành Nhi khoa tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
  • 2005: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I, chuyên ngành Nhi khoa tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM
  • 2000: Tốt nghiệp bác sĩ Y đa khoa tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM
  • Đào tạo & chứng chỉ khác:

  • Tham gia nhiều khóa huấn luyện và đào tạo liên tục trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực Sơ sinh và Nhi khoa, đặc biệt về Sốt xuất huyết – Huyết học, dinh dưỡng, nhiễm trùng, hồi sức tích cực Nhi – Sơ sinh, miễn dịch dị ứng, quản lý & phòng ngừa suyễn, chủng ngừa
  • Kinh nghiệm

  • Hiện nay: Trưởng khoa Nhi – Sơ Sinh tại Bệnh viện Quốc tế Gia Khang
  • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhi – Sơ sinh
  • 5 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí bác sĩ Phó Trưởng khoa Sốt xuất huyết – Huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM